دانلود کد جستجوی خطی در سی پلاس پلاس

دانلود کد جستجوی خطی در سی پلاس پلاس

این پروژه یک سورس کد جستجوی خطی line search با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus است. الگوریتم جستجوی خطی یا لاین سرچ یکی از الگوریتم هایی که برای جستجوی یک سری داده وجود دارد جستجوی ترتیبی sequential search یا جستجوی خطی linear search است. این الگوریتم کلیه عناصر درون یک لیست را یکی یکی بررسی می‌کند تا آرگومان جستجو پیدا شود.

دانلود کد جستجوی خطی در سی پلاس پلاس
این پروژه یک سورس کد جستجوی خطی line search با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس    c plus plus است. الگوریتم جستجوی خطی یا لاین سرچ یکی از الگوریتم هایی که برای جستجوی یک سری داده وجود دارد جستجوی ترتیبی  sequential search یا جستجوی خطی linear search است. این الگوریتم کلیه عناصر درون یک لیست را یکی یکی بررسی می‌کند تا آرگومان جستجو پیدا شود.
پس از خرید لینک دانلود بصورت خودکار نمایش داده می شود.