دانلود کد جمع دو ماتریس در سی پلاس پلاس

دانلود کد جمع دو ماتریس در سی پلاس پلاس

این سورس کد یک کد به زبان سی پلاس پلاس c plus plus است که در آن دو ماتریس با هم جمع می شوند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا از او درخواست می شود که عناصر ماتریس اولی را وارد کند سپس از درخواست می شود عناصر ماتریس دومی را وارد کند سپس برنامه پیام می دهد دوماتریس با هم جمع شدند

دانلود کد جمع دو ماتریس در سی پلاس پلاس
این سورس کد یک کد به زبان سی پلاس پلاس c plus plus است که در آن دو ماتریس با هم جمع می شوند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا از او درخواست می شود که عناصر ماتریس اولی را وارد کند سپس از درخواست می شود عناصر ماتریس دومی را وارد کند سپس برنامه پیام می دهد دوماتریس با هم جمع شدند و در سومی ریخته شدند. سپس پیام داده می شود که دو ماتریس با هم با موفقیت جمع شدند و در نهایت ماتریس حاصل جمع در خروجی نمایش داده می شود.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.