دانلود کد حذف حروف صدا دار از یک متن  در سی پلاس پلاس

دانلود کد حذف حروف صدا دار از یک متن در سی پلاس پلاس

این سورس کد یک کد به زبان سی پلاس پلاس c plus plus است که در حروف صدا دار را از یک رشته یا متن حذف می کند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد،

دانلود کد حذف حروف صدا دار از یک متن  در سی پلاس پلاس
این سورس کد یک کد به زبان سی پلاس پلاس c plus plus است که در حروف صدا دار را از یک رشته یا متن  حذف می کند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد، از او درخواست  می شود که یک رشته را وارد نماید، پس از اینکه کاربر متن را وارد کرد و سپس اینتر کرد تمامی حروف صدا دار همانند e ، o و غیره از جمله یا رشته ای که کاربر وارد کرده حذف می شوند و سپس رشته پس از پاک کردن حروف صدا دار در خروجی چاپ می شود.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.