دانلود کد تبدیل فارنهایت به سانتی گراد در سی پلاس پلاس

دانلود کد تبدیل فارنهایت به سانتی گراد در سی پلاس پلاس

این پروژه یک سورس کد تبدیل فارنهایت به سانتی گراد است که به زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus می باشد. پس از اینکه برنامه را کاربر اجرا نمود برنامه از او سوال می کند که یک دما را بصورت فارنهایت وارد کند، سپس معادل آن را به سانتی گراد یا سلسیوس وارد کند.

دانلود کد تبدیل فارنهایت به سانتی گراد در سی پلاس پلاس
این پروژه یک سورس کد تبدیل فارنهایت به سانتی گراد است که به زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus می باشد. پس از اینکه برنامه را کاربر اجرا نمود برنامه از او سوال می کند که یک دما را بصورت فارنهایت وارد کند، سپس معادل آن را به سانتی گراد یا سلسیوس وارد کند.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.