دانلود کد رمزنگاری و رمزگشایی یک فایل در سی پلاس پلاس

دانلود کد رمزنگاری و رمزگشایی یک فایل در سی پلاس پلاس

این پروژه یک سورس کد رمزنگاری با استفاده از زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus است. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد یک از اول سوال می شود که نام فایل با پسوند را برای رمزنگاری وارد کند پس از اینکه او وارد نمود و اینتر کرد، پیامی روی صفحه چاپ می شود

دانلود کد رمزنگاری و رمزگشایی یک فایل در سی پلاس پلاس
این پروژه یک سورس کد رمزنگاری با استفاده از زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus است. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد یک از اول سوال می شود که نام فایل با پسوند را برای رمزنگاری وارد کند پس از اینکه او وارد نمود و اینتر کرد، پیامی روی صفحه چاپ می شود که فایل با موفقیت رمزنگاری شد. برای خروج هر دکمه ای را که می خواهید وارد کنید. پس از اینکار فایلی بصورت رمزنگاری ذخیره می شود. این پروژه شامل دو فایل است که یکی یک فایل را رمزگذاری می کند و دیگری یک پروژه است که نام همان فایل رمزگذای شده را می گیرد و سپس آن را رمزگشایی می کند.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.