دانلود کد درج عنصر در یک آرایه با یک ایندکس خاص در سی پلاس پلاس

دانلود کد درج عنصر در یک آرایه با یک ایندکس خاص در سی پلاس پلاس

این پروژه یک سورس کد است که یک عنصر را در یک آرایه درج می کند، این پروژه با استفاده از زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus نوشته شده است. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا نمود از او سوال می شود که تعداد عناصر آرایه را وارد کنید

دانلود کد درج عنصر در یک آرایه با یک ایندکس خاص در سی پلاس پلاس
این پروژه یک سورس کد است که یک عنصر را در یک آرایه درج می کند، این پروژه با استفاده از زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus نوشته شده است. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا نمود از او سوال می شود که تعداد عناصر آرایه را وارد کنید، سپس به همان تعداد آرایه از او عدد گرفته می شود و سپس همگی در یک آرایه ذخیره می شوند، سپس از او درخواست می شود که یک عدد را برای درج در آرایه وارد کند و سپس از او سوال می شود شماره اندیس(ایندکسی) که می خواهید عدد جدید درآنجا وارد شود را وارد کنید در نهایت آرایه جدید در خروجی چاپ می شود.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.