دانلود پروژه تشخیص زود یا فرد بودن عدد در سی پلاس پلاس

دانلود پروژه تشخیص زود یا فرد بودن عدد در سی پلاس پلاس

این پروژه یک سورس کد است که تشخیص می دهد عدد وارد شده زوج است یا فرد، این پروژه با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus نوشته شده است. ابتدا که کاربر برنامه را اجرا می کند از او سوال می کند که یک عدد وارد کند سپس در خروجی نمایش می دهد که عدد زوج است یا فرد.

دانلود پروژه تشخیص زود یا فرد بودن عدد در سی پلاس پلاس
این پروژه یک سورس کد است که تشخیص می دهد عدد وارد شده زوج است یا فرد، این پروژه با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus نوشته شده است.  ابتدا که کاربر برنامه را اجرا می کند از او سوال می کند که یک عدد وارد کند  سپس در خروجی نمایش می دهد که عدد زوج است یا فرد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.