دانلود پروژه چک کردن حروف الفبا در سی پلاس پلاس

دانلود پروژه چک کردن حروف الفبا در سی پلاس پلاس

این پروژه یک کد سی پلاس پلاس c plus plus است که یک حرف وارد می شود و برنامه چک می کند که این حرف وارد شده عدد یا حروف است. در این پروژه فقط حروف انگلیسی چک می شود. برای مثال وقتی برنامه را اجرا می کنید از شما سوال می کند که یک کاراکتر را وارد کنید

دانلود پروژه چک کردن حروف الفبا در سی پلاس پلاس
این پروژه یک کد سی پلاس پلاس c plus plus است که یک حرف وارد می شود و برنامه چک می کند که این حرف وارد شده عدد یا حروف است. در این پروژه فقط حروف انگلیسی چک می شود. برای مثال وقتی برنامه را اجرا می کنید از شما سوال می کند که یک کاراکتر را وارد کنید، برای مثال کاربر عدد 2 را وارد می کند سپس سیستم پیام می دهد که 2 یکی از حروف الفبا نیست. یا کاربر وارد می کند a سپس سیستم پیام می دهد که a یکی از حروف الفبا می باشد. این پروژه در اصل تشخیص حروف الفبا می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.