دانلود پروژه چک کردن عدد با معکوسش برابر است یا خیر

دانلود پروژه چک کردن عدد با معکوسش برابر است یا خیر

این پروژه یک سورس کد با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus است که چک می کند آیا یک عدد با معکوسش برابر است یا خیر.

دانلود پروژه چک کردن عدد با معکوسش برابر است یا خیر
این پروژه یک سورس کد با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس c plus plus است که چک می کند آیا یک عدد با معکوسش برابر است یا خیر. برای مثال 121 را اگر دوباره از سمت راست به چپ بنویسیم دوباره همان 121 می شود.  این برنامه یک عدد می گیرد و سپس می گوید که آن عدد با معکوسش برابر است یا نه.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.