دانلود کد چاپ لیست اعداد اول بین دو عدد در سی پلاس پلاس

دانلود کد چاپ لیست اعداد اول بین دو عدد در سی پلاس پلاس

این پروژه یک سورس کد به زبان سی پلاس پلاس c plus plus است که لیست اعداد اول یا prime بین دو عدد را در خروجی چاپ می کند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او سوال می شود

دانلود کد چاپ لیست اعداد اول بین دو عدد در سی پلاس پلاس
این پروژه یک سورس کد به زبان سی پلاس پلاس c plus plus است که لیست اعداد اول یا prime بین دو عدد را در خروجی چاپ می کند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او سوال می شود که عدد شروع چند است برای مثال وارد می کند 3 و سپس از او سوال می شود پایان محدوده چند است و او مثلا وارد می کند 29 سپس برنامه تمام اعداد اول بین 3 و 29 را در خروجی چاپ و نمایش می دهد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.