دانلود کد تبدیل سانتی گراد به فارنهایت در سی پلاس پلاس

دانلود کد تبدیل سانتی گراد به فارنهایت در سی پلاس پلاس

این پروژه یک سورس کد به زبان سی پلاس پلاس c plus plus است که یک دما را میگیرد و سپس آن را به فارنهایت تبدیل می کند. پس از اجرا ابتدا یک دما از کاربر خواسته می شود پس از ورود دما برنامه آن را به فارنهایت Fahrenheit تبدیل می کند.

دانلود کد تبدیل سانتی گراد به فارنهایت در سی پلاس پلاس


این پروژه یک سورس کد به زبان سی پلاس پلاس c plus plus است که یک دما را میگیرد و سپس آن را به فارنهایت تبدیل می کند. پس از اجرا ابتدا یک دما از کاربر خواسته می شود پس از ورود دما برنامه آن را به فارنهایت Fahrenheit تبدیل می کند.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.