دانلود کد پیدا کردن بزگترین عدد از بین دو عدد در سی پلاس پلاس

دانلود کد پیدا کردن بزگترین عدد از بین دو عدد در سی پلاس پلاس

این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس است که در آن از بین دو عدد وارد شده بزرگترین عدد را پیدا می کند

دانلود کد پیدا کردن بزگترین عدد از بین دو عدد در سی پلاس پلاس


این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی  سی پلاس پلاس است که در آن از بین دو عدد وارد شده بزرگترین عدد را پیدا می کند.
وقتیکه کاربر برنامه را اجرا می کند از او دو عدد گرفته می شود و سپس در خروجی بزرگترین عدد را نمایش می دهد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.