دانلود پروژه تشخیص عدد پالیندروم  در سی پلاس پلاس

دانلود پروژه تشخیص عدد پالیندروم در سی پلاس پلاس

این پروژه یک سورس کد به زبان سی پلاس پلاس c plus plus است که تشخیص می دهد عدد پالیندروم Palindrome است یا خیر. این پروژه تشخیص یکسان بودن عدد از هر دو

دانلود پروژه تشخیص عدد پالیندروم  در سی پلاس پلاس
این پروژه یک سورس کد به زبان سی پلاس پلاس c plus plus است که تشخیص می دهد عدد پالیندروم Palindrome است یا خیر.  این پروژه تشخیص یکسان بودن عدد از هر دو طرف از کاربر می خواهد یک عدد را وارد کند اگر عدد از هر دو طرف یکی بود پیام می دهد که عدد پالیندروم است در غیراینصورت پیام می دهد که نیست.
  قلب مستوی یا جناس قلب، همچنین شناخته شده با نام واروخوانه که معادل فارسی ایست برای پالیندروم Palindrome به واژه، جمله، عدد یا هر چیز دیگری گفته می‌شود که خواندن آن از چپ به راست یا از راست به چپ کاملاً یکسان باشد. به‌عنوان مثال عدد ۱۵۳۴۳۵۱ یک عدد واروخوانه است، یا واژه «Malayalam» که نام یکی از زبانهای محلی جنوب غربی هندوستان است ویا واژه «داد» از این قاعده پیروی می‌کنند.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.