دانلود کد پیدا کردن ترانهاده یک ماتریس با زبان سی

دانلود کد پیدا کردن ترانهاده یک ماتریس با زبان سی

این پروژه یک سورس آماده به منظور پیدا نمودن ترانهاده یا Transpose یک ماتریس می باشد که با استفاده از زبان برنامه نویسی سی یا زبان c نوشته شده است. پس از اینکه کاربر پروژه را اجرا کرد یک ماتریس سه در سه از ورودی دریافت می شود

دانلود کد پیدا کردن ترانهاده یک ماتریس با زبان سی


این پروژه یک سورس آماده به منظور پیدا نمودن ترانهاده یا Transpose یک ماتریس می باشد که با استفاده از زبان برنامه نویسی سی یا زبان c نوشته شده است. پس از اینکه کاربر پروژه را اجرا کرد یک ماتریس سه در سه از ورودی دریافت می شود و سپس ترانهاده آن محاسبه شده و سپس نتیجه ترانهاده یافته شده در خروجی نمایش داده می شود.
به منظور پیدا نمودن(یافتن) ترانهاده یا Transpose یک ماتریس، جای سطر ها و ستون ها را عوض نمایید. ما از حرف ” T ” در بالای راست ماتریس بعنوان نماد ترانهاده استفاده می کنیم.
پروژه نوشته شده با زبان c نوشته شده و سورس آن درون یک فایل با پسوند c می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.