دانلود کد شمارش تعداد کاراکترهای یک رشته  با زبان c سی

دانلود کد شمارش تعداد کاراکترهای یک رشته با زبان c سی

این پروژه یک کدنوشته شده به زبان سی یا زبان c است که رشته را از ورودی می گیرد و سپس در خروجی پیام می دهد که رشته ای که کاربر وارد کرده است چند کاراکتر دارد. لازم به ذکر است که پایان جمله با علامت نقطه مشخص می شود. یعنی به محض ورود نقطه و اینتر کردن برنامه جواب را در خروجی چاپ می کند.

دانلود کد شمارش تعداد کاراکترهای یک رشته  با زبان c سی


این پروژه یک کدنوشته شده  به زبان سی یا زبان c است که رشته را از ورودی می گیرد و سپس در خروجی پیام می دهد که رشته ای که کاربر وارد کرده است چند کاراکتر دارد. لازم به ذکر است که پایان جمله با علامت نقطه مشخص می شود. یعنی به محض ورود نقطه و اینتر کردن برنامه جواب را در خروجی چاپ می کند.
فایل سورس نرم افزار(پروژه) با پسوند c و زبان برنامه نوسی سی می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود