دانلود کد پیدا کردن تعداد کلمه در یک جمله با زبان c

دانلود کد پیدا کردن تعداد کلمه در یک جمله با زبان c

این پروژه یک سورس کد پیدا کردن تعداد کلمه در یک جمله می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی سی یا زبان c نوشته شده است.

دانلود کد پیدا کردن تعداد کلمه در یک جمله با زبان c


این پروژه یک سورس کد پیدا کردن تعداد کلمه در یک جمله می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی سی یا زبان c نوشته شده است.
پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود که یک جمله را بطور کامل وارد کند سپس برنامه در خروجی نمایش می دهد که این جمله چه تعداد کلمه دارد. این پروژه با زبان برنامه نوسی سی یا زبان c کدنویسی شده است و سورس کد آن درون یک فایل با زبان c است.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.