دانلود کد پیدا نمودن تعداد اعداد مثبت منفی و صفر با زبان سی

دانلود کد پیدا نمودن تعداد اعداد مثبت منفی و صفر با زبان سی

این پروژه یک سورس کد پیدا کردن تعداد اعداد مثبت، منفی و صفر می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نویسی c یا زبان برنامه نوسی سی نوشته شده است

دانلود کد پیدا نمودن تعداد اعداد مثبت منفی و صفر با زبان سی


این پروژه یک سورس کد پیدا کردن تعداد اعداد مثبت، منفی و صفر  می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نویسی c یا زبان برنامه نوسی سی نوشته شده است.
پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او خواسته می شود که تعداد ده عدد را وارد کند سپس برنامه در خروجی نمایش می دهد که چه تعداد عدد مثبت، چه تعداد منفی و چه تعداد صفر وارد شده است. این پروژه با زبان سی نوشته شده است و سورس کد آن درون یک فایل با پسوند c می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.