دانلود کد جابجایی دو عدد با زبان c

دانلود کد جابجایی دو عدد با زبان c

این سورس کد یک کد به زبان سی یا زبان c است که در آن دو عدد از کاربر درخواست می شود و سپس آنها را با هم جابجا کرده و در خروجی نمایش می دهد.

دانلود کد جابجایی دو عدد با زبان c


این سورس کد یک کد به زبان سی یا زبان c است که در آن دو عدد از کاربر درخواست می شود و سپس آنها را با هم جابجا کرده و در خروجی نمایش می دهد. پس از اینکه کاربر اجرا کننده برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود که دو مقدار a و b را وارد کند و آنها را در متغیر a و b ذخیره می کند پس از اینکار پیام اعداد جابجا شدند نمایش داده شده و سپس اعداد جابجا شده روی صفحه چاپ می شوند.
این پروژه با زبان برنامه نوسی c نوشته شده است، سورس پروژه نوشته شده در یک فایل با پسوند c می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.