دانلود کد شمارش تعداد حروف و اعداد یک رشته  با زبان c سی

دانلود کد شمارش تعداد حروف و اعداد یک رشته با زبان c سی

این پروژه یک کدنوشته شده به زبان سی یا زبان c است که رشته را از ورودی می گیرد و سپس در خروجی پیام می دهد که در رشته ای که کاربر وارد کرده است

دانلود کد شمارش تعداد حروف و اعداد یک رشته  با زبان c سی


این پروژه یک کدنوشته شده  به زبان سی یا زبان c است که رشته را از ورودی می گیرد و سپس در خروجی پیام می دهد که در رشته ای که کاربر وارد کرده است چند کاراکتر(حرف) و چند عدد وجود دارد. سپس نتیجه را در خروجی چاپ می کند.
فایل سورس نرم افزار(پروژه) با پسوند c و زبان برنامه نوسی سی می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود