دانلود کد رسم مثلث با استفاده از اعداد با زبان c

دانلود کد رسم مثلث با استفاده از اعداد با زبان c

این پروژه یک سورس کد رسم مثلث با چاپ اعداد با زبان برنامه نویسی سی یا زبان c می باشد. وقتی کاربر اجرا کننده برنامه، برنامه را اجرا می کند یک مثلث با استفاده از اعداد روی مانیتور رسم می شود.

دانلود کد رسم مثلث با استفاده از اعداد با زبان c
این پروژه یک سورس کد رسم مثلث با  چاپ اعداد با زبان برنامه نویسی سی یا زبان c می باشد. وقتی کاربر اجرا کننده  برنامه، برنامه را اجرا می کند یک مثلث با استفاده از اعداد روی مانیتور  رسم می شود.  نحوه رسم مثلث با اعداد در عکس بالا سمت راست موجود است. فایل سورس برنامه در فایل با پسوند c می باشد. مثلث به گونه ای رسم می شد که ستون اول همه یک، ستون دوم مثلث همه دو، ستون سوم مثلث همه عدد سه، ستون چهارم همه عدد چهار می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.