دانلود کد رسم مثلث با تکرار حرف ستاره با زبان c

دانلود کد رسم مثلث با تکرار حرف ستاره با زبان c

این پروژه یک سورس کد رسم مثلث با چاپ تکراری کاراکتر یا حرف ستاره(حرف *) با زبان برنامه نوسی سی یا زبان c می باشد. وقتی کاربر اجرا کننده

دانلود کد رسم مثلث با تکرار حرف ستاره با زبان c


این پروژه یک سورس کد رسم مثلث با  چاپ تکراری کاراکتر یا حرف ستاره(حرف *) با زبان برنامه نوسی سی یا زبان c می باشد. وقتی کاربر اجرا کننده  برنامه، برنامه را اجرا می کند یک مثلث با استفاده از حرف ستاره (کاراکتر *)  رسم می شود.  نحوه رسم مثلث با ستاره در عکس بالا سمت راست موجود است. فایل سورس برنامه در فایل با پسوند c می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.