دانلود کد رسم مثلث با حرف ستاره با زبان سی

دانلود کد رسم مثلث با حرف ستاره با زبان سی

این پروژه یک سورس کد رسم مثلث با کاراکتر یا حرف ستاره(حرف *) با زبان برنامه نوسی سی یا زبان c می باشد. وقتی کاربر اجرا کننده برنامه، برنامه را اجرا می کند

دانلود کد رسم مثلث با حرف ستاره با زبان سی


این پروژه یک سورس کد رسم مثلث با کاراکتر یا حرف ستاره(حرف *) با زبان برنامه نوسی سی یا زبان c می باشد. وقتی کاربر اجرا کننده  برنامه، برنامه را اجرا می کند یک مثلث با استفاده از حرف ستاره (کاراکتر *)  رسم می شود.  نحوه رسم مثلث با ستاره در عکس بالا سمت راست موجود است. فایل سورس برنامه در فایل با پسوند c می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.