دانلود کد پیدا کردن طول رشته در زبان سی

دانلود کد پیدا کردن طول رشته در زبان سی

این پروژه یک سورس کد پیدا کردن طول رشته یا جمله می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی سی یا زبان c نوشته شده است. بعد از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او سوال می شود که یک رشته (متن) را وارد کند سپس برنامه در خروجی طول این رشته را را چاپ می کند.

دانلود کد پیدا کردن طول رشته در زبان سی


این پروژه یک سورس کد پیدا کردن طول رشته یا جمله می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی سی یا زبان c نوشته شده است.
بعد از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او سوال می شود که یک رشته (متن) را وارد کند سپس برنامه در خروجی طول این رشته را را چاپ می کند. سورس این پروژه درون یک فایل با پسوند c قرار دارد که مخصوص زبان برنامه نوسی سی می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.