دانلود کد تشخیص عدد پالیندروم یا از دو سریکی با زبان c سی

دانلود کد تشخیص عدد پالیندروم یا از دو سریکی با زبان c سی

این پروژه یک کدنوشته شده به زبان سی یا زبان c است که یک عدد را از ورودی می گیرد و سپس در خروجی پیام می دهد که عدد وارد شده از دوسر(دو طرف) یکی است یا نه

دانلود کد تشخیص عدد پالیندروم یا از دو سریکی با زبان c سی


این پروژه یک کدنوشته شده  به زبان سی یا زبان c است که یک عدد را از ورودی می گیرد و سپس در خروجی پیام می دهد که عدد وارد شده از دوسر(دو طرف) یکی است یا نه. در اصل کار این برنامه تشخیص عدد پایندروم Palindrome می باشد. برای مثال اگر کاربر عدد 12321 را وارد کند برنامه پیام می دهد که این عدد یک عدد Palindrome است چون اگر عدد را از سمت چپ بنویسم همان عدد می شود که اگر آن را از سمت راست بنویسیم.
فایل سورس نرم افزار(پروژه) با پسوند c و زبان برنامه نوسی سی می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود