دانلود کد  عمودی نوشتن یک عدد با زبان c سی

دانلود کد عمودی نوشتن یک عدد با زبان c سی

این پروژه یک کدنوشته شده به زبان سی یا زبان c است که یک عدد را از ورودی(بصورت افقی) می گیرد و سپس در خروجی آن را خرد نموده و بصورت عمودی بطوریکه هر عدد در یک سطر نوشته شود چاپ می کند

دانلود کد  عمودی نوشتن یک عدد با زبان c سی

 

این پروژه یک کدنوشته شده  به زبان سی یا زبان c است که یک عدد را  از ورودی(بصورت افقی) می گیرد و سپس در خروجی آن را خرد نموده و بصورت عمودی بطوریکه هر عدد در یک سطر نوشته شود چاپ می کند. برای مثال اگر کاربر عدد 1236 را وارد نموده و اینتر کند برنامه در خروجی خروجی بصورت

1

2

3

6

را چاپ می کند.

فایل سورس نرم افزار(پروژه) با پسوند c و زبان برنامه نوسی سی می باشد.

پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود