دانلود امتیازدهی به نمره دانشجو با زبان c سی

دانلود امتیازدهی به نمره دانشجو با زبان c سی

این پروژه یک کدنوشته شده به زبان سی یا زبان c است که یک نمره دانشجو را از ورودیمی گیرد و سپس در خروجی یک حرف انگلیسی به عنوان امتیاز به آن می دهد

دانلود امتیازدهی به نمره دانشجو با زبان c سی

این پروژه یک کدنوشته شده  به زبان سی یا زبان c است که یک نمره دانشجو را  از ورودیمی گیرد و سپس در خروجی یک حرف انگلیسی به عنوان امتیاز به آن می دهد بطوریکه:

اگر نمره بین 17 تا 20 باشد پیام می دهد A

اگر نمره بین 15 تا 17 باشد پیام می دهد B

اگر نمره بین 12 تا 15 باشد پیام می دهد C

اگر نمره کمتر از 12 پیام می دهد D

فایل سورس نرم افزار(پروژه) با پسوند c و زبان برنامه نوسی سی می باشد.

پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود