دانلود کد محاسبه وضعیت نمره دانشجو با زبان c

دانلود کد محاسبه وضعیت نمره دانشجو با زبان c

این سورس کد، کد یک برنامه است که نمرات دانشجو را از ورودی می گیرد و سپس وضعیت میانگین نمرات دانشجو را با یکی از حروف a و b و غیره مشخص می کند.

دانلود کد محاسبه وضعیت نمره دانشجو با زبان c


این سورس کد، کد یک برنامه است که نمرات دانشجو را از ورودی می گیرد و سپس وضعیت میانگین نمرات دانشجو را با یکی از حروف a و b و غیره مشخص می کند. این برنامه با زبان برنامه نویسی سی یا زبان c نوشته شده است. وقتی کاربر برنامه را اجرا از او درخواست و سوال می شود که نمره پنج دانشجو را وارد نماید سپس در خروجی اگر میانگین نمرات از 80 بیشتر باشد وضعیت a را به خروجی می دهد اگر بین 60 تا 80 باشد خروجی b ، اگر بین 40 تا 10 باشد خروجی c و در غیراینصورت d را می دهد.
سورس این پروژه در یک فایل با پسوند c می باشد که مخصوص زبان های برنامه نوسی سی یا زبان c می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.