دانلود کد محاسبه محیط و مساحت مربع با زبان c

دانلود کد محاسبه محیط و مساحت مربع با زبان c

این سورس کد، کد یک برنامه است که از کاربر طول ضلع یا اندازه ضلع مربع را از کاربر اجرا کننده برنامه می گیرد و سپس محیط و مساحت آن را با استفاده از زبان برنامه نویسی سی یا زبان c محاسبه می کند.

دانلود کد محاسبه محیط و مساحت مربع با زبان c


این سورس کد، کد یک برنامه است که از کاربر طول ضلع یا اندازه ضلع مربع را از کاربر اجرا کننده برنامه می گیرد و سپس محیط و مساحت آن را با استفاده از زبان برنامه نویسی سی یا زبان c محاسبه می کند.
وقتی که کاربر برنامه ی نوشته شده با زبان سی را اجرا می کند از او درخواست می شود اندازه یکی از ضلع های مربع را وارد کند سپس برنامه محیط و مساحت مربع را محاسبه می کند و در خروجی نمایش می دهد.
فایل نوشته شده به زبان برنامه نوسی سی با پسوند c می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.