دانلود کد ماشین حساب ساده با زبان c

دانلود کد ماشین حساب ساده با زبان c

این سورس کد، کد یک برنامه ماشین حساب ساده است که چهار عمل اصلی(جمع، ضرب،تقسیم و تفریق) را انجام می دهد و با زبان برنامه نویسی سی یا همان زبان c نوشته شده

دانلود کد ماشین حساب ساده با زبان c


این سورس کد، کد یک برنامه ماشین حساب ساده است که چهار عمل اصلی(جمع، ضرب،تقسیم و تفریق) را انجام می دهد و با زبان برنامه نویسی سی یا همان زبان c نوشته شده است. وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند یک منو به او نمایش داده میش ود که شامل پنج گزینه است شامل 1 جمع، 2 تفریق، 3 ضرب، 4 تقسیم و 5 خروج  و سپس از کاربر سوال می شود که یک عملیات را انتخاب می کند سپس از او دو عدد درخواست می شود و عملیات ریاضی موردنظر را که کاربر انتخاب نموده بود بر روی دو عدد اعمال می کند و سپس نتیجه را در خروجی نمایش می دهد.
این پروژه یک برنامه نوشته شده با زبان سی یا زبان c می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.