دانلود معکوس کردن یک آرایه با زبان c سی

دانلود معکوس کردن یک آرایه با زبان c سی

این پروژه یک کدنوشته شده به زبان سی یا زبان c است که پنج عدد را از ورودی می گیرد و داخل یک آرایه یک بعدی می ریزد سپس برنامه آرایه را بصورت عکس(معکوس)

دانلود معکوس کردن یک آرایه با زبان c سی


این پروژه یک کدنوشته شده  به زبان سی یا زبان c است که پنج عدد را از ورودی می گیرد و داخل یک آرایه یک بعدی می ریزد سپس برنامه آرایه را بصورت عکس(معکوس) چیزی که کاربر وارد نموده بود در خروجی چاپ می کند.
فایل سورس نرم افزار(پروژه) با پسوند c و زبان برنامه نوسی سی می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود