دانلود کد معکوس رشته با زبان c

دانلود کد معکوس رشته با زبان c

این سورس کد، کد یک برنامه است که یک رشته(متن) از کاربر می گیرد و آنگاه معکوس(برعکس) آن را در خروجی نمایش می دهد و با زبان برنامه سی یا زبان c نوشته شده است.

دانلود کد معکوس رشته با زبان c


این سورس کد، کد یک برنامه است که یک رشته(متن) از کاربر می گیرد و آنگاه معکوس(برعکس) آن را در خروجی نمایش می دهد و با زبان برنامه سی یا زبان c نوشته شده است. وقتی کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود که یک رشته(متن) را وارد نماید سپس برنامه رشته را معکوس می کند و آن را در خروجی نمایش می دهد.
برای مثال اگر کاربر رشته یا متن sarvsoft.ir را وارد کرد و سپس اینتر را فشار داد برنامه این رشته را معکوس می کند و چیزی که در خروجی نمایش می دهد متن معکوس شده ri.tfosvras می باشد.
این پروژه برنامه نوسی با زبان سی یا زبان c نوشته شده است و در یک فایل با پسوند c وجود دارد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.