دانلود کد مجموع مربعات  با زبان c

دانلود کد مجموع مربعات با زبان c

این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی سی یا زبان c است که در آن چند عدد از ورودی دریافت می شود و سپس در خروجی تعداد اعداد وارد شده به همراه مجموع مربعات

دانلود کد مجموع مربعات  با زبان c


این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی سی یا زبان c است که در آن چند عدد از ورودی دریافت می شود و سپس در خروجی تعداد اعداد وارد شده به همراه مجموع مربعات را به خروجی میرد. برای مثال اگر کاربر عدد 5 را تنها وارد کند، سیستم در خروجی چاپ می کند، تعداد اعداد وارد شده برابر 1 است و مجموع مربعات این اعداد برابر 25 می باشد.
این پروژه زبان زبان برنامه نوسی c یا زبان سی درون یک فایل با پسوند c نوشته شده است.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.