دانلود کد رسم لوزی با ستاره در با زبان c

دانلود کد رسم لوزی با ستاره در با زبان c

این پروژه یک سورس کد رسم لوزی است که با استفاده از زبان برنامه نویسی سی یا همان c نوشته شده است. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او سوال می شود تعداد سطر(برای ابعاد) لوزی را وارد کند

دانلود کد رسم لوزی با ستاره در با زبان c


این پروژه یک سورس کد رسم لوزی است که با استفاده از زبان برنامه نویسی سی یا همان c نوشته شده است. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او سوال می شود تعداد سطر(برای ابعاد) لوزی را وارد کند و اینتر کند پس از اینکار یک لوزی با استفاده از کاراکتر ستاره بر روی مانیتور چاپ می شود.
سورس این پروژه در یک فایل با پسوند c می باشد که مخصوص فایل های با زبان سی یا زبان c است.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.