دانلود کد پیدا کردن اعداد Armstrong بین دو عدد با زبان سی

دانلود کد پیدا کردن اعداد Armstrong بین دو عدد با زبان سی

این پروژه یک سورس کد آماده به زبان برنامه نویسی سی یا زبان c می باشد که در آن دو عدد از کاربر دریافت می کند و سپس تمامی اعداد Armstrong بین این دو عدد را در خروجی چاپ می کند

دانلود کد پیدا کردن اعداد Armstrong بین دو عدد با زبان سی


این پروژه یک سورس کد آماده به زبان برنامه نویسی سی یا زبان c می باشد که در آن دو عدد از کاربر دریافت می کند و سپس تمامی اعداد Armstrong بین این دو عدد را در خروجی چاپ می کند. برای مثال اگر کاربر عدد اول را یک وارد کند و عدد بعدی را هزار و اینتر کند تمامی اعداد آرمسترانگ یعنی اعداد 153، 370، 371 و 407 در خروجی چاپ می شود.
این پروژه زبان زبان برنامه نوسی c یا زبان سی درون یک فایل با پسوند c نوشته شده است.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.