دانلود کد خواندن فایل با زبان c

دانلود کد خواندن فایل با زبان c

این سورس کد یک پروژه خواندن فایل با زبان برنامه نویسی یا زبان c می باشد. در این پروژه وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند یک فایل متنی که از قبل وجود دارد خوانده می شود

دانلود کد خواندن فایل با زبان c


این سورس کد یک پروژه  خواندن فایل با زبان برنامه نویسی یا زبان c می باشد. در این پروژه وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند یک فایل متنی که از قبل وجود دارد خوانده می شود و سپس در خروجی نمایش داده می شود. این پروژه فقط یک فایل را از ورودی می خواند.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.