دانلود کد جداسازی عملگرها و عملوندها با زبان c

دانلود کد جداسازی عملگرها و عملوندها با زبان c

این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی سی یا زبان c است که در آن یک عبارت ریاضی به عنوان ورودی گرفته می شود و سپس عملگرها و عملوندها را جداسازی می کند

دانلود کد جداسازی عملگرها و عملوندها با زبان c


این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی سی یا زبان c است که در آن یک عبارت ریاضی به عنوان ورودی گرفته می شود و سپس عملگرها و عملوندها را جداسازی می کند و هریک را در خروجی چاپ میکند، برای مثال اگر کاربر وارد 12+2=6 در نتیجه در خروجی پیام داده می شود عملگرها + و = هستند و عملوندها اعداد 12،2،6 هستند.
این پروژه زبان زبان برنامه نوسی c یا زبان سی درون یک فایل با پسوند c نوشته شده است.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.