دانلود کد جایگزینی یک حرف در یک رشته با زبان c

دانلود کد جایگزینی یک حرف در یک رشته با زبان c

این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی سی یا زبان c است که در آن یک رشته از ورودی دریافت می شود و سپس یک کاراکتر(حرف) مبدا(کاراکتری که می خواهیم به چیزی دیگر تبدیل شود) گرفته می شود

دانلود کد جایگزینی یک حرف در یک رشته با زبان c


این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی سی یا زبان c است که در آن یک رشته از ورودی دریافت می شود و سپس یک کاراکتر(حرف) مبدا(کاراکتری که می خواهیم به چیزی دیگر تبدیل شود) گرفته می شود سپس دوباره یک کاراکتر مقصد(کاراکتری که می خواهیم کاراکترهای مبدا به آن تبدیل شوند) و سپس در آن رشته تمام کاراکترهای مبدا را به کاراکتر مقصد تبدیل می کند و رشته جدید را در خروجی چاپ می کند.
برای مثال وقتی کاربر برنامه را اجرا می کند از او سوال پرسیده می شود که یک رشته را وارد کنید، برای مثال کاربر رشته my name is را وارد می کند، سپس برنامه سوال می کند چه کاراکتر(حرفی) می خواهید پیدا شود(کاراکتر مبدا) برای مثال کاربر وارد می کند m سپس از او سوال می کند می خواهید به چه کاراکتری تبدیل شود(کاراکتر مقصد) برای مثال کاربر وارد می کند i در نتیجه برنامه رشته اولیه را بصورت iy naie is تبدیل نموده و در خروجی چاپ می کند.
این پروژه زبان زبان برنامه نوسی c یا زبان سی درون یک فایل با پسوند c نوشته شده است.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.