دانلود کد جمع رقم های یک عدد باهم با زبان c

دانلود کد جمع رقم های یک عدد باهم با زبان c

این سورس کد یک کد به زبان سی یا زبان c است که در آن ارقام(رقم های یک عدد بصورت تک به تک) یک عدد با هم جمع می شوند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود

دانلود کد جمع رقم های یک عدد باهم با زبان c


این سورس کد یک کد به زبان سی یا زبان c است که در آن  ارقام(رقم های یک عدد بصورت تک به تک) یک عدد با هم جمع  می شوند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود که یک عدد را وارد کند برای مثال کاربر عدد 123 را وارد می کند سپس برنامه حاصل جمع اعداد عدد وارد شده را محاسبه می کند و در خروجی نمایش می دهد. برای مثال حاصل جمع عدد 123 را به این صورت حساب می کند 1 بعلاوه 2 بعلاوه سه که جمعا می شود 6 را در خروجی نمایش می دهد.
سورس این پروژه در یک فایل با پسوند c قرار داده می شود که مخصوص زبان برنامه نوسی سی یا زبان c می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.