دانلود کد جدول ضرب یک عدد با زبان c

دانلود کد جدول ضرب یک عدد با زبان c

این سورس کد یک کد به زبان سی یا زبان c است که در آن یک عدد از کاربر گرفته می شود و در نتیجه کار جدول ضرب آن عدد که کاربر وارد نموده نمایش داده می شود.

دانلود کد جدول ضرب یک عدد با زبان c


این سورس کد یک کد به زبان سی یا زبان c است که در آن یک عدد از کاربر گرفته می شود و در نتیجه کار  جدول ضرب آن عدد که کاربر وارد نموده نمایش داده می شود. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود یک عدد را وارد کند پس از اینکار جدول ضرب آن نمایش داده می شود. برای مثال کاربر وارد کند 1 نتیجه بصورت زیر می شود:
1*1=1
1*2=2
1*3=3
1*4=4
و
غیره
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.