دانلود کد جابجایی دو متن با زبان c

دانلود کد جابجایی دو متن با زبان c

این سورس کد یک کد به زبان سی یا زبان c است که در آن دو متن یا متغیر رشته ای باهم جابجا می شود. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می گردد

دانلود کد جابجایی دو متن با زبان c


این سورس کد یک کد به زبان سی یا زبان c است که در آن دو متن  یا متغیر رشته ای باهم جابجا می شود. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می گردد اولیین جمله (رشته) را وارد کند(سپس آن را در یک متغیر رشته ای ذخیره می کند) سپس از او سوال می شود که دومین جمله را وارد کند(و آن را در متغیر دوم ذخیره می کند) سپس ابتدا مقدار دومتغیر رشته ای را جابجا می کند و سپس جملات پس از جابجایی نمایش داده می شوند.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.