دانلود کد حذف حروف صدا دار از یک متن  با زبان c

دانلود کد حذف حروف صدا دار از یک متن با زبان c

این سورس کد یک کد به زبان سی یا زبان c است که در حروف صدا دار را از یک رشته یا متن که کاربر وارد کرده حذف یا دلیت می کند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد، از او درخواست می شود که یک رشته یا یک جمله را وارد نماید

دانلود کد حذف حروف صدا دار از یک متن  با زبان c


این سورس کد یک کد به زبان سی یا زبان c است که در حروف صدا دار را از یک رشته یا متن که کاربر وارد کرده حذف یا دلیت می کند. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد، از او درخواست  می شود که یک رشته یا یک جمله را وارد نماید، پس از اینکه کاربر متن را در برنامه نوشته شده با زبان سی وارد کرد و سپس اینتر کرد تمامی حروف صدا دار همانند e ، o و غیره از جمله او و  یا رشته ای که کاربر وارد کرده حذف می شوند و سپس رشته پس از پاک کردن حروف صدا دار در خروجی چاپ می شود.
این پروژه با زبان سی   نوشته شده است و سورس آن در یک فایل با پسوند c قرار داده شده است.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.