دانلود کد رمزنگاری و رمزگشایی یک فایل با زبان c

دانلود کد رمزنگاری و رمزگشایی یک فایل با زبان c

این پروژه یک سورس کد رمزنگاری با استفاده از زبان سی یا زبان c است. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد یک از اول سوال می شود که نام فایل با پسوند را برای رمزنگاری وارد کند

دانلود کد رمزنگاری و رمزگشایی یک فایل با زبان c


این پروژه یک سورس کد رمزنگاری با استفاده از زبان سی یا زبان c  است. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد یک از اول سوال می شود که نام فایل با پسوند را برای رمزنگاری وارد کند پس از اینکه او وارد نمود و اینتر کرد، پیامی روی صفحه چاپ می شود که فایل با موفقیت رمزنگاری شد. برای خروج از برنامه در حال اجرا هر دکمه ای را که می خواهید از روی صفحه کلید فشار دهید. پس از اینکار فایلی بصورت رمزنگاری ذخیره می گردد. این پروژه شامل دو فایل است که یکی یک فایل معمولی و بدون رمزگذاری را رمزگذاری می کند و دیگری یک پروژه است که نام همان فایل رمزگذای شده را می گیرد و سپس آن را رمزگشایی می کند.
این پروژه با زبان سی یا زبان c نوشته شده است  و کد آن درون یک فایل با پسوند c  می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.