دانلود کد ترکیب دو آرایه با زبان c

دانلود کد ترکیب دو آرایه با زبان c

این پروژه یک سورس کد ادغام یا ترکیب دو آرایه با زبان برنامه نویسی سی یا زبان c می باشد. وقتی که کاربر برنامه را اجرا می کند ابتدا از او درخواست می شود

دانلود کد ترکیب دو آرایه با زبان c


این پروژه یک سورس کد ادغام یا ترکیب دو آرایه با زبان برنامه نویسی سی یا زبان c می باشد. وقتی که کاربر برنامه را اجرا می کند ابتدا از او درخواست می شود که تعداد عناصر(خانه های آرایه یک بعدی) آرایه اول را وارد کند، پس از اینکار از او سوال می شود که به همین تعداد(به اندازه ای که کاربر مشخص نموده) عدد وارد کند(اعداد با enter باید وارد شوند) سپس از او سوال می شود که تعداد عناصر آرایه یک بعدی دوم را وارد کند و سپس از او خواسته می شود با اینتر اعداد آرایه دوم را وارد کند و سپس در خروجی در برنامه هر دو آرایه ادغام می شوند و سپس در خروجی نمایش داده می شوند.
این پروژه با زبان برنامه نوسی c نوشته شده است و کد آن درون یک فایل با پسوند c می باشد.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.