دانلود کد عدد با معکوسش برابر است یا خیر با زبان c

دانلود کد عدد با معکوسش برابر است یا خیر با زبان c

این پروژه یک سورس کد با زبان برنامه نویسی c یا زبان سی است که چک می کند آیا یک عدد با معکوسش برابر است یا خیر. برای مثال 121 را اگر دوباره از سمت راست به چپ بنویسیم دوباره همان 121 می شود

دانلود کد عدد با معکوسش برابر است یا خیر با زبان c


این پروژه یک سورس کد با زبان برنامه نویسی c یا زبان سی است که چک می کند آیا یک عدد با معکوسش برابر است یا خیر. برای مثال 121 را اگر دوباره از سمت راست به چپ بنویسیم دوباره همان 121 می شود.  این برنامه یک عدد از کاربر اجرا کننده برنامه می گیرد و سپس می گوید که آن عدد با معکوسش برابر است یا نه و پیام بودن یا نبودن را روی مانیتور چاپ می کند.
سورس این پروژه درون یک فایل متنی با پسوند c نوشته شده است.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.