دانلود کد نمایش تاریخ جاری با زبان c

دانلود کد نمایش تاریخ جاری با زبان c

این پروژه یک سورس کد چاپ نمایش تاریخ جاری است که با استفاده از زبان برنامه نویسی c یا زبان c نوشته شده است. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد تاریخ جاری سیستم بصورت میلادی بر روی مانیتور چاپ می شود.

دانلود کد نمایش تاریخ جاری با زبان c

این پروژه یک سورس کد چاپ نمایش تاریخ جاری است که با استفاده از زبان برنامه نویسی c یا زبان c نوشته شده است. پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد تاریخ جاری سیستم بصورت میلادی بر روی مانیتور چاپ می شود.

سورس کد در یک فایل با پسوند c که ویژه زبان c است نوشته شده است.

پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.