دانلود کد تبدیل سانتی گراد به فارنهایت با زبان c

دانلود کد تبدیل سانتی گراد به فارنهایت با زبان c

این پروژه یک سورس کد به زبان c یا زبان سی است که یک دما را میگیرد و سپس آن را به دمای فارنهایت تبدیل می کند. پس از اجرا ابتدا یک دما از کاربر خواسته می شود

دانلود کد تبدیل سانتی گراد به فارنهایت با زبان c


این پروژه یک سورس کد به زبان c یا زبان سی است که یک دما را میگیرد و سپس آن را به دمای فارنهایت تبدیل می کند. پس از اجرا ابتدا یک دما از کاربر خواسته می شود پس از ورود دما برنامه آن را به فارنهایت Fahrenheit تبدیل می ک
این پروژه یک سورس کد است که با زبان c یا زبان برنامه نوسی سی نوشته شده است.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.