دانلود کد پیدا کردن بزرگترین عدد هر سطر یک ماتریس با زبان سی

دانلود کد پیدا کردن بزرگترین عدد هر سطر یک ماتریس با زبان سی

این پروژه یک سورس کد آماده به زبان برنامه نویسی سی یا زبان c می باشد که در آن اعداد یک ماتریس سه در سه از کاربر وارد می شود و سپس برنامه در خروجی بزرگترین عدد هر سطر را چاپ می کند. برای مثال در خروجی بصورت زیر چاپ خواهد شد

دانلود کد پیدا کردن بزرگترین عدد هر سطر یک ماتریس با زبان سی

این پروژه یک سورس کد آماده به زبان برنامه نویسی سی یا زبان c می باشد که در آن اعداد یک ماتریس سه در سه از کاربر وارد می شود و سپس برنامه در خروجی بزرگترین عدد هر سطر را چاپ می کند. برای مثال در خروجی بصورت زیر چاپ خواهد شد:

سطر1:  5( یعنی 5 بزرگترین عدد است)

سطر2:  4( یعنی 4 بزرگترین عدد است)

سطر3  8( یعنی 8 بزرگترین عدد است)

این پروژه به زبان برنامه نوسی c یا زبان سی درون یک فایل با پسوند c نوشته شده است.

پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.