دانلود سورس پیدا کردن بزرگترین عدد از بین سه عدد با زبان c

دانلود سورس پیدا کردن بزرگترین عدد از بین سه عدد با زبان c

این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی سی یا زبان c است که در آن بزرگترین عدد را از بین سه عدد وارد می کند.

دانلود سورس پیدا کردن بزرگترین عدد از بین سه عدد با زبان c


این پروژه یک سورس کد به زبان برنامه نویسی سی یا زبان c است که در آن بزرگترین عدد را از بین سه عدد وارد می کند. این برنامه به گونه ای است که پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او درخواست می شود که سه عدد را وارد نماید و سپس سیستم بزرگترین آنها را به او نشان می دهد.
این پروژه زبان زبان برنامه نوسی c یا زبان سی درون یک فایل با پسوند c نوشته شده است.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.