دانلود کد بررسی  Anagram بودن دو رشته با زبان سی

دانلود کد بررسی Anagram بودن دو رشته با زبان سی

این پروژه یک سورس کد آماده به زبان برنامه نویسی سی یا زبان c می باشد که در آن دو رشته از کاربر دریافت می شود و سپس برنامه در خروجی پیام می دهد

دانلود کد بررسی  Anagram بودن دو رشته با زبان سی


این پروژه یک سورس کد آماده به زبان برنامه نویسی سی یا زبان c می باشد که در آن دو رشته از کاربر دریافت می شود و سپس برنامه در خروجی پیام می دهد که رشته های وارد شده آناگرام هستند یا Anagram نیستند.برای مثال اگر کاربر در جواب رشته اول را وارد کنید، رشته creative را وارد کند و سپس در جواب رشته دوم را وارد کند رشته reactive را وارد کند، برنامه پیام می دهد که دو رشته باهم آناگرام هستند. آناگرام به معنای تحریف است و یعنی اینکه تشكيل‌ لغت‌ يا جمله‌اي‌ ازدرهم‌ ريختن‌ كلمات‌ يا لغات‌جمله‌ء‌ ديگر می باشد. یعنی اگر مقداری از کلمه داخل دیگری باشد. و اگر کاربر برای مثال رشته اول را saman وارد کند و جمله دوم ا simin این رشته با هم آناگرام نمی باشند.
این پروژه زبان زبان برنامه نوسی c یا زبان سی درون یک فایل با پسوند c نوشته شده است.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.