دانلود کد چاپ تاریخ و ساعت در زبان جاوا

دانلود کد چاپ تاریخ و ساعت در زبان جاوا

این پروژه یک سورس کد چاپ تاریخ و ساعت با استفاده از زبان برنامه نویسی java یا زبان جاوا می باشد. وقتی کاربر موردنظر برنامه را اجرا کرد در خروجی و بر روی مانیتور تاریخ جاری سیستم بصورت 30/10/2020 و در خط پایین ساعت بصورت 04:31:25 pm چاپ می شود.

دانلود کد چاپ تاریخ و ساعت در زبان جاوا


این پروژه یک سورس کد چاپ تاریخ و ساعت با استفاده از زبان برنامه نویسی java یا زبان جاوا می باشد. وقتی کاربر موردنظر برنامه را اجرا کرد در خروجی و بر روی مانیتور تاریخ جاری سیستم بصورت 30/10/2020 و در خط پایین ساعت بصورت 04:31:25 pm چاپ می شود.
نکته) تاریخ بصورت میلادی و تاریخ جاری سیستم نمایش داده می شود.
فایل قابل نوشته شده قابل پیاده سازی در هر برنامه تحت جاوایی همانند نرم افزار bluej، نت بینز (netbeans)، ای کلیپس(eclips) می باشد. آموزش نحوه اجرا روی برنامه بلوجی(bluej)  و نت بینز هم همراه فایل سورس برنامه وجود دارد.